Fieldserivices_top_beeld

Kontrole i naprawy na lotniskach

Podobnie jak w przypadku terminali kolejowych, Grupa ICTS posiada przepustkę upoważniającą do wstępu do miejsc o ograniczonym dostępie na terenie lotnisk. W przypadku problemów z naczepą klienta przed lub w trakcie załadunku lub rozładunku w doku, klient dysponuje niewielką ilością czasu i zostanie obciążony kosztami w przypadku opóźnień.

Również i w takiej sytuacji ICTS może wykonać naprawy naczepy lub zamocować ładunek. Istnieje nawet możliwość przejęcia całej operacji od klienta, tj. przeładowania ładunku na jedną z dostępnych naczep ICTS.